λειτουργία
κανονισμός
εφημερίες
νέα της κλινικής
κλινικές μελέτες στην Α΄ΚΚ
επικοινωνία
Mobirise

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η Α΄ Καρδιολογική Κλινική συνεργάζεται με το Ερευνητικό Καρδιαγγειακό Ινστιτούτο στο πεδίο της έρευνας σε ζωικά πρότυπα

Mobirise

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ως Πανεπιστημιακή, η Α' Καρδιολογική Κλινική δραστηριοποιείται στο πεδίο της κλινικής έρευνας

Made with Mobirise - More