λειτουργία
κανονισμός
εφημερίες
νέα της κλινικής
κλινικές μελέτες στην Α΄ΚΚ
επικοινωνία

Εθνικό δίκτυο ακρίβειας στην καρδιολογία

Στόχοι

1

Κατανόηση των αιτίων 
του νεανικού αιφνιδίου θανάτου

2

Κλινικογενετικές
συσχετίσεις

3

Εξατομικευμένη
προσέγγιση 

Created with Mobirise